AnonyMail adatkezelési tudnivalók

Az AnonyMail rendszer tulajdonosa, üzemeltetője, a rendszerben tárolt adatok kezelője az INTEGRITY Kft. (továbbiakban: “INTEGRITY”, “Szolgáltató”, “Adatkezelő”).

Az AnonyMail rendszerben a felhasználók nem kötelesek személyes adatokat megadni. Amennyiben adatot adnak meg, akkor adatközlésük önkéntesen történik. Önkéntesen megadott adatok kezeléséhez a felhasználó azzal hozzájárul, hogy adatait megadja.

Az adatkezelés kizárólagos célja a felhasználók kiszolgálásához szükséges adatok rögzítése, továbbá rendszerünk, hálózataink, más felhasználók, más rendszerek, más hálózatok, illetve az Internet védelme, a spamüzenetek elleni védelem, valamint törvényes előírások kielégítése. Reklámcélra nem rögzítünk adatokat, kereskedelmi és reklámcélra nem adunk át adatokat.

A rendszer működésével kapcsolatos információk közlésére a felhasználók e-mail címére a Szolgáltató küldhet adatot.

A regisztrációhoz és a használathoz szükséges e-mail címet választani és jelszót megadni, de felhasználó bármikor kezdeményezheti e-mail címének, postafiókjának vagy adatainak törlését.

A felhasználók hamis adatokat nem adhatnak meg, de álnevet, becenevet, fantázianeveket használhatnak, azonosítóknak tetszőleges azonosítókat megadhatnak, akár olyat is, melyek tényleges azonosításra nem vagy nem feltétlenül alkalmasak.

A rendszerben azon forgalmi adatokat naplózzuk és őrizzük, melyek megőrzése törvényesen kötelező, illetve a rendszer működéséhez és működtetéséhez szükségesek, továbbá a webes használat során felhasználó által használt IP-cím, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer automatikusan közölt típusa megőrzésre kerül. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Ezen adatokat, ha törvény mást nem ír elő legalább két hónapig őrizzük meg, legfeljebb pedig egy évig.

Személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha egyedileg azonosítani tudjuk felhasználóink kapcsolatait. Az anonim látogatóazonosításra olyan egyedi azonosító adatokat alkalmazunk (ún. cookie-kat), melyeket a felhasználók kliensprogramja a számítógépen letárolhat, illetve a kívánt működés érdekében a tárolás szükséges is. A felhasználó megtilthatja ilyen cookie-k elhelyezését, illetve bármikor törölheti ezen cookie-kat. Amennyiben cookie-k használatát megtiltja a felhasználó, akkor még POP és IMAP protokollokon keresztül a rendszert tudja használni, noha a webes használat akadályokba ütközhet.

Regisztráció során egy alternatív e-mail cím megadása ajánlott.

Jelszót a rendszer nem tárol (csak a jelszó beazonosításához szükséges olyan ellenőrző összeget tárol, melyből a jelszó egyértelműen nem állítható vissza). Elfelejtett jelszó helyett új jelszó kérhető az előre megadott alternatív e-mail címre.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, valamint azt nem is tudja alternatív e-mail címére lekérni, akkor tipikusan nem tud többé hozzáférni postafiókjához, nem tudja e-mailcímét többé használni. Külön azonosítási eljárás, ezzel járó munkadíj megtérítése mellett esetleg még mód lehet a hozzáférés helyreállítására.

A felhasználó a https://AnonyMail.hu/ website-on kezdeményezni tudja postafiókja törlését.

Törlésre került e-mail címeket a rendszer megőriz (vagy azok hashösszegeit őrzi meg), hogy azokat legalább egy évig még mások ne választhassák. Ez a megőrzés a felhasználó érdekeit védi, hogy egykori e-mail címét mások legalább egy évig még ne használhassák fel.

Adatokat folyamatosan felügyelt, őrzött, zárt szervertermekben elhelyezett szervereken, és zárt, őrzött helyen backup- és archiváló eszközökön és adathordozókon tartunk.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet írásban kérjük eljuttatni az adatkezelő részére, amire törvényes határidőn belül választ adunk. A felhasználók kérhetik adataik törlését, kivéve a törvény által kötelezően megőrzendő adatokat.

Az adatkezelő az INTEGRITY Kft., adatai itt érhetők el.